Rybářství (B0831A370002)

Studijní program: Rybářství (B0831A370002)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
Tříletý studijní obor Rybářství nabízí veškeré výhody prezenčního studia na vysoké škole a k tomu navíc i odborně zaměřené výlety, exkurze a praxe v různých odvětvích rybářství a akvakultury. Bakalářské studium dá základ v oblasti chovu ryb, rybářství volných vod, vodního hospodářství a práva, po jehož vystudování a získání titulu "bakalář" lze odejít do aplikační sféry (střední management), státní správy či samosprávy, podnikat a nebo zůstat na škole a pokračovat v navazujícím dvouletém magisterském studiu.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 6.12.2032

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.frov.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2023/2024 budou oznámena v případě úspěšné akreditace.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 1.8.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. a NMgr. 31. 3. 2024, 2. kolo 1. 8. 2024. Informace o doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod
Telefon: 387 774 736
Web: http://www.frov.jcu.cz/
E-mail: studijni@frov.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 24 190 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti viz platné Opatření rektora o stanovení poplatku za studium pro akademický rok 2024/2025.

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/