Ochrana vodních ekosystémů (P0588D030003)

Studijní program: Ochrana vodních systémů (P0588D030003)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: ostatní přírodovědné, ekologické

Náplň programu/oboru:
Cílem doktorského studia v programu Ochrana vodních ekosystémů je: 1.) rozvíjet vědecké a analytické myšlení a zajistit vědeckou výchovu odborníků v oblasti oboru environmentální chemie, toxikologie, molekulární biologie, biodiverzity, ekologie vodního prostředí a příbuzných oblastí činnosti; 2.) zajistit dostatek vědecky smýšlejících odborníků, kteří budou nejenom vědecky ovlivňovat vývoj celého sektoru ochrany vodních ekosystémů v mezinárodním měřítku, ale budou také prakticky inovovat přístupy k využívání vodních zdrojů při dodržení zásad dlouhodobé udržitelnosti biodiverzity a vysoké kvality vod

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.frov.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a NMgr. 31. 3. 2024, 2. kolo 1. 8. 2024. Informace o doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod
Telefon: 387 774 736
Web: http://www.frov.jcu.cz/
E-mail: studijni@frov.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 24 190 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti viz platné Opatření rektora o stanovení poplatku za studium pro akademický rok 2024/2025.

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/