Rybářství (P0831D370001)

Studijní program: Rybářství (P0831D370001)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
DSP Rybářství je nastaven jako silně výzkumně orientovaný. Studenti DSP na FROV JU jsou součástí týmů výzkumných laboratoří. Základním požadavkem na studenta je práce na tématu disertace a zapojení se do chodu své výzkumné laboratoře a celé fakulty. Student musí prokázat všechny dovednosti, které jsou pro kvalitního vědce či odborníka v budoucnu důležité - samostatnost, schopnost komunikace s kolegy na domovské i zahraniční instituci, komunikace v anglickém jazyce, schopnost učit se novým věcem, schopnost naspat kvalitní vědeckou publikaci jako první autor, prezentovat své výsledky na mezinárodní úrovni a diskutovat o nich, stejně jako osvojit sipotřebné dovednosti spojené s pedagogickými kompetencemi. Studenti jsou rovněž motivováni procvičit si schopnost navrhnout výzkumný projekt v rámci Grantové agentury JU a v případě jeho financování i samostatné řešení projektu a čerpání přidělené finanční podpory dle plánu. Není ani zapomínáno na prohloubení si praktických zkušeností.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.10.2030

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.frov.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a NMgr. 31. 3. 2024, 2. kolo 1. 8. 2024. Informace o doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod
Telefon: 387 774 736
Web: http://www.frov.jcu.cz/
E-mail: studijni@frov.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 24 190 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti viz platné Opatření rektora o stanovení poplatku za studium pro akademický rok 2024/2025.

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/