Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (B0231P090002)

Vysoké školy>Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích>Filozofická fakulta>Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

Studijní program: Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (B0231P090002)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: jazyky, ekonomie

Náplň programu/oboru:
Centrální složkou předkládaného oboru jsou předměty filologické. Hlavní zastoupení mají disciplíny jazykovědné teorie a praxe, v předmětové skladbě jsou doplňkově i disciplíny kulturně-historické. Filologická složka je doplněna dvěma prakticky zaměřenými specializacemi – právní a ekonomickou. Obě specializace sestávají ze základního teoretického uvedení do oboru, na které navazují semináře příslušného odborného jazyka. Odborná španělská terminologie, se kterou se studenti v těchto seminářích seznamují, je tak podložena teoretickými znalostmi oboru. Vzhledem k jazykovým kompetencím současné generace uchazečů o studium jakož i k potřebám současného trhu práce jsou součástí oboru i kurzy anglického jazyka (od úrovně B1), a to jak obecné, tak i z oblasti odborné (obchodní a právní angličtina). Studenti si dále budou moci vybrat třetí cizí jazyk (od úrovně začátečníků). Profil absolventa: Absolvent studijního oboru Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod bude ovládat španělský jazyk minimálně na úrovni C1. Osvojí si i základní kompetence překladatelské. Cílovou úrovní znalosti anglického jazyka je úroveň B2. Kromě kurzů obecné angličtiny se absolventovi dostane vzdělání i v oblasti angličtiny obchodní. Třetí cizí jazyk, který si musí student povinně vybrat z nabídky (italština, němčina, ruština, španělština), je vyučován od úrovně začátečníků, přičemž cílovou úrovní je A2 SERR. Absolvent dále získá základní teoretickou průpravu v oblasti práva a ekonomie. Obě disciplíny jsou doplněny semináři odborné španělštiny, v nichž si absolvent osvojí příslušnou terminologii a další specifika právního a ekonomického jazyka. Absolventi se uplatní na pozicích asistenta, samostatného referenta či na nižších a středních řídících pozicích v soukromém sektoru i ve státní správě. Díky mezioborovému propojení filologických a právních znalostí najdou uplatnění v institucích, které zajišťují kontakt s orgány Evropské unie, případně zprostředkovávají přeshraniční spolupráci s partnerskými euroregiony. Budou rovněž moci pokračovat v navazujícím magisterském studiu zaměřeném na synchronní zkoumání odborného jazyka.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.ff.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti https://www.ff.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 21. 6. 2024, některé programy bez přijímací zkoušky. Navazující magisterské, doktorské a cizojazyčné studium informace na stránkách fakulty

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Navazující magisterské, doktorské a cizojazyčné studium informace na stránkách fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta
Telefon: +420 389 034 804, +420 389 034 811
Web: http://www.ff.jcu.cz/
E-mail: dekanat@ff.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Koleje: http://kam.jcu.cz/cs/ubytovani

Menza: http://kam.jcu.cz/cs/stravovani