Archivnictví (N0322A120003)

Studijní program: Archivnictví (N0322A120003)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní humanitní

Náplň programu/oboru:
Navazující magisterské studium oboru Archivnictví vychází ze znalostí získaných bakalářským studiem a dále je rozvíjí, a to zejména s přihlédnutím k potřebám a požadavkům praxe. Část studijních předmětů je proto zaměřena na problémy archivnictví, kde je kladen důraz především na spisovou službu a seznámení se s moderními postupy v archivnictví (digitalizace, databáze, otázka nových archivních budov apod.). Těžištěm magisterského oboru je prohloubení znalostí v otázkách správních dějin a širokého spektra pramenů, ať úřední či neúřední povahy, pamatováno je i na důkladné jazykové zvládnutí příslušných dokumentů.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.ff.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu na stránkách fakulty

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 21. 6. 2024, některé programy bez přijímací zkoušky. Navazující magisterské, doktorské a cizojazyčné studium informace na stránkách fakulty

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Navazující magisterské, doktorské a cizojazyčné studium informace na stránkách fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta
Telefon: +420 389 034 804, +420 389 034 811
Web: http://www.ff.jcu.cz/
E-mail: dekanat@ff.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Koleje: http://kam.jcu.cz/cs/ubytovani

Menza: http://kam.jcu.cz/cs/stravovani