Management regionálního rozvoje (N0413A050052)

Studijní program: Management regionálního rozvoje (N0413A050052)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
Navazující magisterský studijní program Management regionálního rozvoje (MRR) navazuje na bakalářské studijní programy Management regionálního rozvoje a Cestovní ruch. Prohlubuje znalosti studentů v základních teoretických předmětech a rozšiřuje znalosti v předmětech zaměření odpovídající profilujícímu základu. Program MRR seznamuje studenty s problematikou regionu v širších souvislostech, zahrnuje proto nejen prostorové ekonomické a sociální, ale i environmentální aspekty regionálního managementu a cestovního ruchu, který je významnou aktivitou regionu.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 22.4.2027

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. ledna 2025

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky, informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu na stránkách fakulty

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky, informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu na stránkách fakulty

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta
Telefon: 389 032 510
Web: http://www.ef.jcu.cz
E-mail: polaskova@ef.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 14 320 Kč Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2019/r_394_popl_za_studium_19_20.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://menza.jcu.cz/