Finance a účetnictví (B0411A050005)

Studijní program: Finance a účetnictví (B0411A050005)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
•Tříletý bakalářský studijní program je zaměřený na pochopení a praktické využití postupů financo-vání, účetnictví, výkaznictví, zdanění a analýzy hospodaření obvyklé v zemích EU. •Připravuje absolventy pro uplatnění zejména v podnikovém sektoru, tedy v ekonomických odděleních privátních firem, zejména na úseku financí a účetnictví, ale také ve vládním sektoru, např. na finanč-ních úřadech, finančních odborech krajů a obcí, státem a územní samosprávou vlastněných společ-nostech, a v neposlední řadě také v institucích finančního trhu, zejména v bankovním sektoru, leasin-gových společnostech, pojišťovnách aj. •Odborný obsah je kompatibilní s požadavky profesní organizace Svazu účetních ČR, a to prostřednic-tvím Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR •Program Finance a účetnictví je akreditován také mezinárodní komorou certifikovaných účetních (Association of Chartered Certified Accountants - ACCA •Studovat je možné v prezenční i kombinované formě, na získané znalosti lze navázat v magisterském studiu na EF JU ve stejně zaměřeném studijním programu.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. ledna 2025

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky, informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu na stránkách fakulty

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky, informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu na stránkách fakulty

Termín přihlášek: 30.4.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta
Telefon: 389 032 510
Web: http://www.ef.jcu.cz
E-mail: polaskova@ef.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 14 320 Kč Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2019/r_394_popl_za_studium_19_20.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://menza.jcu.cz/