Podniková informatika (B0688A140010)

Studijní program: Podniková informatika (B0688A140010)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: ekonomie, IT

Náplň programu/oboru:
Studijní obor Ekonomická informatika v bakalářském stupni studia je určen pro výchovu odborníků schopných navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy v různých organizacích. Základem studia jsou informatické předměty, kde absolvent získá znalosti a dovednosti při navrhování a realizaci programových systémů. Dále zde získá praktické dovednosti související s využitím počítačové techniky a příslušného aplikačního software včetně např. databází a webových technologií. Důraz je přitom kladen na pochopení obecných principů informačních systémů. Současný trh práce však vyžaduje informatiky se znalostmi a dovednostmi odpovídajícími aktuálním potřebám praxe nejen v oblasti informačních technologií, ale i v oblastech řízení, organizace, ekonomiky, obchodu a práva. Nedílnou součástí studia jsou proto předměty objasňující základní principy ekonomie, financí, účetnictví, obchodu, marketingu a managementu. Takto skloubené studium ekonomických a informatických předmětů vytváří dobré podmínky pro uplatnění absolventa v různých podnikatelských subjektech, společnostech a organizacích. Absolvent získá znalosti, dovednosti a způsobilosti k výkonu profese v oblastech vývoje, tvorby, provozu a obchodu se zaměřením na využití informačních systémů a technologií (ICT). Může pracovat v různých organizacích v útvarech odpovědných za provoz a rozvoj svých informačních systémů a technologií, může se zaměřit na analýzu, navrhování, vývoj a správu podnikových aplikačních systémů včetně webových informačních systémů a aplikací, nebo se může zaměřit na oblast řízení ICT projektů, řízení ICT oddělení nebo obchodu s ICT produkty a službami. Po ukončení bakalářského studia může absolvent pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studia na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity nebo se uplatní v praxi na různých pozicích (například jako analytik nebo konzultant v oblasti ICT, správce aplikačních systémů, programátor, vývojář webových aplikací, obchodní zástupce pro oblast ICT a další) v oblasti podnikové informatiky, informatiky různých státních organizací a organizací podnikajících v oblasti ICT. Po ukončení bakalářského studia může absolvent pokračovat ve studiu navazujícího magisterského oboru Ekonomická informatika na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity. Studium uvedeného oboru je tříleté a lze ho studovat v prezenčním studiu i ve studiu kombinovaném.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 13.11.2030

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. ledna 2025

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky, informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu na stránkách fakulty

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky, informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu na stránkách fakulty

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta
Telefon: 389 032 510
Web: http://www.ef.jcu.cz
E-mail: polaskova@ef.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 14 320 Kč Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2019/r_394_popl_za_studium_19_20.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://menza.jcu.cz/