Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium (N0114A300142)

Vysoké školy>Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích>Pedagogická fakulta>Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium

Studijní program: Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ - jednooborové studium (N0114A300142)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: pedagogika , IT

Náplň programu/oboru:
Magisterský studijní program Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ – jednooborové studium je určen absolventům bakalářského programu IT asistent se zaměřením na vzdělávání. Cílem je rozšíření kompetencí, prohloubení znalostí a dovedností v oblasti didaktické, teoretickoanalytické a praktické v návaznosti na předchozí bakalářské studium.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.11.2027

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 23.1.2025, 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 23. a 24. 1. 2025 https://www.pf.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku/harmonogram-akademickeho-roku-2024-2025

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. 1. - 14. 6. 2024, některé programy test OSP NSZ SCIO, termíny od prosince 2023 do května 2024, nebo bez přijímacích zkoušek. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 31. 3. 2024, prodlouženo do 10. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
Telefon: 387 773 040
Web: http://www.pf.jcu.cz/
E-mail: studijni@pf.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 15 380 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2020/r_419_popl_za_studium_20_21.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/