Global Change Forestry (P0821D160001)

Studijní program: Global Change Forestry (P0821D160001)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: zemědělské obory, ekologické

Náplň programu/oboru:
Absolventi tohoto doktorského studijního programu získají znalosti v oblasti změny klimatu a jejího dopadu na lesní ekosystémy. Specializují se na klimatologii, meteorologii v souvislosti s předpokládaným vývojem klimatu a jeho budoucími scénáři, uhlíkovým cyklem a s dopady měnících se podmínek na produkci lesa a biologickou rozmanitost lesních ekosystémů v celé její šíři. Studentům programu budou předávány znalosti o komunikačně - managementových strategiích, jak dopady globální změny v lesnictví zvládat a jakým způsobem tyto kroky vysvětlovat veřejnosti. Získají teoretické základy o humánních dimenzích dopadů globální změny a současných možnostech adaptivních, mitigačních a inovačních technik. Absolventi se stanou odborníky, kteří dokážou přispět k řešení krizových situací týkajících se nebezpečných jevů umocněných klimatickými změnami. Vzhledem k výuce v angličtině se předpokládá uplatnění v rámci celé Evropy a přilehlých regionech.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 30.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska, https://dod.czu.cz/cs

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024, Lesnictví bez přijímacích zkoušek. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 19. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Telefon: 224 383 710
Web: http://www.fld.czu.cz/cs/
E-mail: infoprihlasky@fld.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/