Hospodářská úprava lesa (P0821D370003)

Studijní program: Hospodářská úprava lesa (P0821D370003)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: ekonomie, zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
Absolventi tohoto doktorského studijního oboru se specializují v oblasti procesů vývoje lesů, zejména pak procesů růstových, se zaměřením na prohloubení znalostí metod jejich hodnocení po hospodářské a ekologické stránce. Důraz je kladen na širokou problematiku zjišťování a sběru dendrometrických veličin, modely růstu, vývoje a predikce dynamiky lesních porostů, vlivu stanovištních a klimatických podmínek na růst a vývoj stromů a celých lesních ekosystémů, širokého užití teorie náhodných procesů, vyjádření vývoje struktury a produkce lesů, matematické metody jejího optimálního řízení a rozbor vyjádření vlivu škodlivých činitelů na produkci a obhospodařování lesů. Obor má velmi široké možnosti pro zapojení do mezinárodní spolupráce s výsledky výzkumu rychle uplatnitelnými v praxi.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 18.11.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska, https://dod.czu.cz/cs

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024, Lesnictví bez přijímacích zkoušek. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 19. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Telefon: 224 383 710
Web: http://www.fld.czu.cz/cs/
E-mail: infoprihlasky@fld.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/