Lesní inženýrství (N0821A160005)

Studijní program: Lesní inženýrství (N0821A160005)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
Praha. Studijní obor poskytuje všestranné univerzitní vzdělání v oblasti lesního hospodářství, světového lesnictví, ochraně, tvorby, zvelebování a trvale udržitelného využívání lesních a přírodních zdrojů. Silný je technický aspekt a důraz na komplexní pojetí funkcí lesa v krajině a význam lesnictví ve společnosti. Žádoucí je uplatnění absolventů i v zahraničí, důraz je kladen na anglický a španělský jazyk. absolventů se uplatňují nejen ve vlastním lesním hospodářství, ale i ve státní správě lesního hospodářství, myslivosti, ochraně přírody a životního prostředí obecně i v obchodu se dřevem a ve dřevozpracujícím průmyslu. Významná je rovnováha biologických, ekologických, technických i socio-ekonomických aspektů vzdělání, dávající univerzální možnost uplatnění ve všech těchto oblastech.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 23.11.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska, https://dod.czu.cz/cs

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024, Lesnictví bez přijímacích zkoušek. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 19. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Telefon: 224 383 710
Web: http://www.fld.czu.cz/cs/
E-mail: infoprihlasky@fld.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/