Silniční a městská automobilová doprava (B1041A040005)

Studijní program: Silniční a městská automobilová doprava (B1041A040005)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: doprava, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Obor Silniční a městská automobilová doprava připravuje absolventy pro řízení provozních, technologických a ekonomických činností v silniční a městské dopravě (s výjimkou dopravy kolejové). V zásadě se jedná o veškerou automobilovou dopravu materiálů kusových, sypkých a kapalných a dopravu osob. Uplatnění absolventů je rozšířeno i na oblast městské dopravy tj. projekci dopravních sítí a přepravu osob.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 24.4.2031

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 22.3.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska, https://dod.czu.cz/cs

Termíny přijímaček: 10.6.2024

Obsah přijímaček:
Přijímací zkoušky do bakalářského stupně jsou písemné a konají se z předmětů: a) matematika a fyzika pro studijní programy: - Zemědělská technika - Silniční a městská automobilová doprava - Technologická zařízení staveb (pro obě specializace) - Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu - Inženýrství údržby b) matematika a cizí jazyk pro studijní program: - Obchod a podnikání s technikou Cizí jazyk je volitelný – anglický jazyk nebo německý jazyk. Uchazeč vyznačí zvolený jazyk při vyplňování přihlášky ke studiu. Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.tf.czu.cz/cs/r-7187-aktuality-tf/podminky-prijimaciho-rizeni-do-bakalarskeho-a-magisterskeho-.html

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 31.3.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta
Telefon: 224 384 216
Web: www.tf.czu.cz
E-mail: jiroutkoval@tf.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/