VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Silniční a městská automobilová doprava (N1041A040009)

Studijní program: Silniční a městská automobilová doprava (N1041A040009)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: Přírodovědné (Technické)

Náplň programu/oboru:
"Studijní obor Silniční a městská automobilová doprava (SMAD) na Technické fakultě ČZU v Praze připravuje absolventů pro řízení provozních, technologických a ekonomických činností v silniční a městské automobilové dopravě s výjimkou dopravy kolejové. absolventů se uplatňují v různých firmách (dopravně-inženýrských, u výrobců a distributorů automobilů a náhradních dílů, v servisních útvarech, logistických podnicích, ve zkušebnách, pojišťovnách motorových vozidel apod.), úřadech státní správy i samosprávy obcí. S ohledem na poptávku po absolventůch SMAD každoročně stoupá o tento obor zájem.Tento dopravní studijní obor má zpočátku teoretický základ, obdobný s většinou ostatních studijních obor na Technické fakultě. Na tento teoretický základ navazuje odborné studium zvoleného studijního obor . Odborný studijní program sestává z několika hlavních skupin předmětů.1. Motorová vozidla. studentů jsou zde především podrobně seznámeni s konstrukcí, provozem, spolehlivostí a diagnostikou spalovacích motorů motorových vozidel v předmětech: Spalovací motory, Automobilové motory, Speciální spalovací motory a vozidla, Vozidlové mechanizmy, Dopravní motorová vozidla, Technická diagnostika, Vlastnosti terénních vozidel, Provozní vlastnosti dopravních vozidel.2. Silniční doprava. Zde se probírají problémy technologie, hospodárnosti, bezpečnostních předpisů a informací v obor dopravy a manipulace v předmětech: Technologie silniční nákladní dopravy, Technologie ložných a skladových operací, Obaly a obalová technika, Jakost, spolehlivost a obnova strojů, Informační technika v dopravě, Meteorologie.3. Dopravní inženýrství. Skupina dopravně inženýrských předmětů má studentů seznámit se základními problémy zkoumání, prognózování a navrhování řešení v obor silniční a městské dopravy. Vlastní Dopravní inženýrství spolu s dalšími předměty jako je Teorie dopravy, Dopravní psychologie, Dopravní soustavy a Doprava v územním plánování tvoří náplň dopravního inženýrství v širším smyslu a připravuje studentů k řešení dopravně inženýrských problémů v diplomové práci i následně v praxi.4. Ekonomika a řízení. Jsou to jednak předměty povinné, jako Ekonomika silniční a městské dopravy, Ekonomika podniků, Management a marketing, Účetnictví a finanční hospodaření, Řízení a organizace výrobních procesů a jednak volitelné, jako: Základy právních nauk, Právní úprava podnikání, Daňová soustava a další. Tyto předměty jsou velmi užitečné jak pro podnikovou praxi tak i v soukromém podnikání ve všech obor ch, dopravu nevyjímaje.5. Volitelné předměty. Univerzitní forma výuky umožňuje vybrat si ze široké nabídky několika desítek volitelných předmětů Technické fakulty i ostatních fakult tak, aby studijní program vyhovoval předpokládané činnosti a pracovnímu uplatnění absolventů. Namátkou jsou uvedeny předměty, které mohou být pro dopravní obor zajímavé: Stroje pro zpracování dřeva, Obchod s technikou, Skládky tuhých komunálních odpadů, Optimalizace dopravních systémů, Elektronické měřicí systémy, Mikroprocesorová technika, Psychologie osobnosti, Pracovní právo, Obchodní angličtina a řada dalších.Kromě studia teoretických předmětů studentů absolvují výpočtová a projektová cvičení a cvičení v odborných laboratořích. Katedra vozidel a pozemní dopravy jako garant obor SMAD zajišťuje řadu cvičení ve vlastních prostorách na zkušebně spalovacích motorů, v laboratoři palivové soustavy, na speciální válcové zkušebně vozidel, na emisní stanici, v laboratoři dopravního inženýrství a v několika dalších menších laboratořích. Výuka v laboratořích je vhodně doplněna exkurzemi.Během studia studentůabsolvuje odbornou praxi ve zvoleném podniku se zaměřením na dopravní problematiku. Má rovněž možnost zúčastnit se nepovinných odborných aktivit, např. dopravních průzkumů, a získat tak praktické poznatky k některým teoretickým předmětům.Další formou specializace ve studiu je volba tématu bakalářské či diplomové práce. Tomuto tématu se potom studentůvěnuje vedle povinných předmětů formou samostatného studia pod individuálním vedením určeného odborníka a na dané téma pak samostatně zpracovává bakalářskou či diplomovou práci.absolventů tohoto obor nacházejí uplatnění v oblastech: * řízení provozních, technologických a ekonomických činností silniční a městské automobilové dopravy, * řízení, výzkum výroba a obchod v automobilkách * podnikatelské, technické a obchodní funkce ve značkových i neznačkových automobilových servisech a prodejních firmách. * řízení a technické funkce na úseku dopravy ve státní správě ( ministerstva, krajské a městské úřady. * řízení provozu a údržby, technické a logistické funkce v dopravních společnostech * výzkum, vývoj a zkušebnictví v ústavech a zkušebnách motorových vozidel a dopravního inženýrství * řízení provozu, údržby strojů a logistika dopravy ve stavebnictví a skladovém hospodářství"

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 21.1.2022, 22.1.2022

Den otevřených dveří, poznámka: 12. 11. 2021, 21. - 22. 1. 2022

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 6. - 10. 6. 2022. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2022. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Silniční a městská automobilová dopravaTechnická fakultaČeská zemědělská univerzita v PrazePorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta
Telefon: 224 384 216
Fax: 234 381 828
Web: www.tf.czu.cz
E-mail: jiroutkoval@tf.czu.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit