Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu (N0714A270005)

Vysoké školy>Česká zemědělská univerzita v Praze>Technická fakulta>Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu

Studijní program: Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu (N0714A270005)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: IT, zemědělské obory, přírodovědné obory, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Obor IŘT doplňuje studijní obory na fakultě s cílem vybavit určitou skupinu absolventů vyšší počítačovou gramotností a odbornými znalostmi informačních technologií v oblasti technické, technologické i organizační. Absolvent oboru může působit jako technický pracovník s nadprůměrnou počítačovou gramotností zejména v podnicích agropotravinářského komplexu.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 29.6.2029

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 22.3.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska, https://dod.czu.cz/cs

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta
Telefon: 224 384 216
Web: www.tf.czu.cz
E-mail: jiroutkoval@tf.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/