Agroekologie - 3 specializace (N0811A370020)

Studijní program: Agroekologie (N0811A370020)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: zemědělské obory, ekologické

Náplň programu/oboru:
Specializace Agroekologie, Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Voda v agroekosystému. Studijní obor Agroekologie je zaměřen na ekologicko-environmentální problematiku v zemědělsky využívané krajině a na hospodaření ve venkovské krajině v intencích udržitelného rozvoje. Uplatnění: Absolventi najdou uplatnění v orgánech státní správy a samosprávy, v resortních institucích a projektových organizacích, zaměřených na krajinné a územní plánování, komplexní pozemkové úpravy a protierozní ochranu půdy, revitalizaci vodních systémů.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 10.6.2030

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 17.1.2025, 31.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 17. a 31. 1. 2025 http://af.mendelu.cz/30926-harmonogram-vyuky

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 4. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
Telefon: 545 133 008
Web: http://af.mendelu.cz/
E-mail: agro@mendelu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek při studiu delším než je standardní doba za každých započatých 6 měsíců studia: 11 500 Kč ve druhém roce, podrobnosti http://mendelu.cz/uredni-deska

Koleje: http://www.skm.mendelu.cz/

Menza: http://www.skm.mendelu.cz/