Nature Conservation (N0522A030002)

Studijní program: Nature Conservation (N0522A030002)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ekologické

Náplň programu/oboru:
Praha. Absolventi disponují uživatelskými dovednostmi s informačními a komunikačními technologiemi a mají předpoklady velmi dobrého uplatnění v mnoha institucích, které se problematikou ochrany přírody a krajiny zabývají, budou poskytovat objektivní informace o stavu a vývoji ž. prostředí a mohou se zúčastnit různých dalších aktivit, jako např. výuky či seminářů v oblasti environmentalistiky, ekologie a ochrany přírody a krajiny. Absolventi mohou najít uplatnění na pracovištích ochrany přírody, ve státní správě na referátech životního prostředí atd.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 10.2.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska, https://dod.czu.cz/cs

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty www.fzp.czu.cz

Pozn. k přijímačkám: Bc. 17. - 21. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty www.fzp.czu.cz

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 14. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty www.fzp.czu.cz

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
Telefon: 224 383 765
Web: http://www.fzp.czu.cz
E-mail: berankovar@fzp.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/