Územní plánování (B0731A010005)

Studijní program: Územní plánování (B0731A010005)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: stavebnictví, ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Praha. Absolvent bude připraven ke složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti v tomto oboru, popřípadě bude absolvování bc. oboru uznáno jako zkouška zvláštní odborné způsobilosti v tomto oboru, což bylo předběžně konzultováno s příslušným odborem Ministerstva pro místní rozvoj. Absolventi najdou uplatnění ve veřejné správě zejména na odborech územního plánování obcí s rozšířenou působností. Jako fyzická osoba může absolvent provádět činnosti pořizování územního plánu nebo provádět výkon projekční činnosti jako specialista na úseku územního plánování.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 14.11.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska, https://dod.czu.cz/cs

Obsah přijímaček:
Matematicky a tematicky zaměřený všeobecný přehled. Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.fzp.czu.cz/cs/r-7098-uchazeci-o-studium

Pozn. k přijímačkám: Bc. 17. - 21. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty www.fzp.czu.cz

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 14. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty www.fzp.czu.cz

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
Telefon: 224 383 765
Web: http://www.fzp.czu.cz
E-mail: berankovar@fzp.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/