Sector Economics and Economics of Enterprises (P0311D050017)

Studijní program: Sector Economics and Economics of Enterprises (P0311D050017)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
U absolventa se předpokládá zvládnutí pokročilé teorie studijního oboru, pokročilých metod vědecké práce studijního oboru a osvojení základních forem trvalého získávání informací o úrovni poznání v daném oboru v procesu celoživotního vzdělávání. Absolventi získají dovednosti s koncipováním deskriptivních a normativních ekonomických modelů hospodářských procesů na makro a mikroekonomické úrovni a shromáždění relevantních podkladů k jejich formalizaci. Dále získají kompetence v aplikaci modelů v ex-post a ex-ante analýze a v zobecnění získaných vědeckých poznatků do formy ekonomických zákonitostí a jejich aplikace v interpretaci specifických ekonomických úloh k podpoře trvale udržitelného rozvoje a schopnost samostatného řešení závažných ekonomických problémů včetně ochrany životního prostředí na odvětvové, jakož i podnikové úrovni. Absolvent zvládá variantní přístupy k řešení složité ekonomické problematiky jak na podnikové, tak i nadpodnikové úrovni a je schopen interdisciplinární syntézy podporující optimalizaci ekonomických dějů. Absolventi navrhovaného oboru naleznou uplatnění ve vědeckých pracovištích, vysokých školách, státní správě a institucích Evropské unie, mezinárodních organizacích, národních a nadnárodních podnicích a společnostech, podnicích služeb a poradenství, bankovní a finanční sféře. Charakter a forma studia současně umožní komplexní zařazení a vysokou míru adaptability na měnící se podmínky na trhu práce.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 6.3.2025

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 8.11.2024, 17.1.2025, 18.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 11. 2024, 17. - 18. 1. 2025 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska

Obsah přijímaček:
Bc. IP motivační video, životopis, esej, interview, ostatní programy v ČJ test matematika, cizí jazyk (AJ/NJ). Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta
Telefon: 224 382 360
Web: http://www.pef.czu.cz/cs/
E-mail: bernikova@pef.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7026-informace-pro-studenty/r-8473-poplatky-za-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/