Hospodářská a kulturní studia (N0388A050001)

Studijní program: Hospodářská a kulturní studia (N0388A050001)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: ekonomie, ostatní humanitní

Náplň programu/oboru:
Navazující magisterský studijní obor Hospodářská a kulturní studia navazuje na stejnojmenný bakalářský studijní obor a rozšiřuje a prohlubuje teoretické i praktické znalosti bakalářského studia a dále se zde přistupuje k vedení k samostatné vědecké práci. Výukové procesy z oblasti hospodářských studií korespondují se zaměřením provozně ekonomické fakulty a jsou nezbytným základem pro řídící práci v neziskových organizacích, orgánech státní správy a samosprávy a přípravách rozvojových projektů. Hlavní důraz je zde kladen na znalosti z oblasti ekonomie a managementu. Zde mají důležité místo předměty Mezinárodní ekonomie, Evropská integrace, Ekonomika světového hospodářství, Strategický management, Management změny, Management neziskových organizací. V kulturní části oboru je kladen důraz na sociální (kulturní) antropologii a její aplikovatelnost prostřednictvím předmětů týkajících se studia kultury a společnosti (základy antropologie, sociologie, politologie, veřejné správy, právních nauk, etnické minority, příbuzenské systémy, filosofická antropologie). Nedílnou součástí tohoto oboru jsou předměty, ve kterých studenti získávají přehled a znalosti o možnostech zakládání výzkumů a hodnocení dat jak kvantitativní, tak kvalitativní povahy (Metody a techniky sociologického výzkumu, Základy demografie a hospodářské statistiky, Kvalitativní výzkumné metody). Absolventi magisterského studijního programu jsou připravováni pro řídící práci na úrovni středního a vyššího managementu ve veřejné správě, rozvojových agenturách, neziskových organizacích, v soukromém sektoru. Uplatní se rovněž v rámci programů na podporu rozvojových zemí a poskytování pomoci v krizových oblastech. Fakulta tak reaguje na poptávku po odbornících, kteří by dokázali fundovaně řešit hospodářské a správní problémy vznikající na sociálním a etnickém podkladu. Toto zaměření studia odpovídá současné společenské poptávce a reflektuje i skutečnost, že právě tato problematika paří k prioritám vládních i nevládních institucí.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 25.2.2024

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 8.11.2024, 17.1.2025, 18.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 11. 2024, 17. - 18. 1. 2025 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska

Obsah přijímaček:
Bc. IP motivační video, životopis, esej, interview, ostatní programy v ČJ test matematika, cizí jazyk (AJ/NJ). Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta
Telefon: 224 382 360
Web: http://www.pef.czu.cz/cs/
E-mail: bernikova@pef.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7026-informace-pro-studenty/r-8473-poplatky-za-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/