Veřejná správa a regionální rozvoj (B0312A050002)

Studijní program: Veřejná správa a regionální rozvoj (B0312A050002)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
Bakalářský studijní obor Veřejná správa a regionální rozvoj poskytuje absolventům velmi široké základy ekonomických, manažerských a společensko-vědních disciplín s důrazem na bezprostřední využití v praxi. Studenti získávají vědomosti o fungování veřejné správy a politického systému. Mají základní znalosti z oblasti ekonomie, managementu, sociologie, filosofie a psychologie. Bakalářský studijní obor Veřejná správa a regionální rozvoj poskytuje absolventům velmi široké základy ekonomických, manažerských a společensko-vědních disciplín s důrazem na bezprostřední využití v praxi. Studenti získávají vědomosti o fungování veřejné správy a politického systému. Mají základní znalosti z oblasti ekonomie, managementu, sociologie, filosofie a psychologie. Absolventi bakalářského studia oboru Veřejná správa a regionální rozvoj obdrží akademický titul Bc. a podávají si přihlášky na některé z příbuzných oborů navazujícího magisterského studia či odcházejí do praxe. V praxi nacházejí uplatnění v oblasti operativního a středního managementu v orgánech veřejné správy, neziskových organizacích, malých a středních podnicích, kulturních zařízeních či institucích občanské společnosti. O jejich dobré připravenosti pro praxi svědčí i zveřejněné výzkumy o míře nezaměstnanosti absolventů vysokých škol, kde u absolventů PEF je dlouhodobě jedna z nejnižších hodnot (1,4 % - poslední údaj - HN ze dne 19. 2. 2016).

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 25.2.2024

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska, https://dod.czu.cz/cs

Termíny přijímaček: 10.6.2024

Obsah přijímaček:
Bc. IP motivační video, životopis, esej, interview, ostatní programy v ČJ test matematika, cizí jazyk (AJ/NJ). Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium/r-7623-verejna-sprava-a-regionalni-rozvoj

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta
Telefon: 224 382 360
Web: http://www.pef.czu.cz/cs/
E-mail: bernikova@pef.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7026-informace-pro-studenty/r-8473-poplatky-za-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/