Systémové inženýrství (B0688A140006)

Studijní program: Systémové inženýrství (B0688A140006)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ekonomie, IT

Náplň programu/oboru:
Bakalářský studijní obor Systémové inženýrství je určen studentům se zájmem o informatiku a výpočetní techniku. Koncepce oboru vychází z aktuálních potřeb informační společnosti, ve které se očekává výrazný rozvoj systémových aplikací. Absolventi mají teoretické znalosti v oblasti aplikace exaktních postupů založených na matematických postupech řešení problémů a využívání informačních a komunikačních technologií. Mají základní vědomosti z ekonomie a managementu, účetnictví a financí, společenských věd (psychologie, sociologie, politologie), ze statistiky, operační analýzy, operačního výzkumu a řízení projektů.Absolventi bakalářského studia oboru Systémové inženýrství obdrží akademický titul Bc. a podávají si přihlášky na některé z příbuzných oborů navazujícího magisterského studia či odcházejí do praxe. V praxi nacházejí uplatnění ve všech povoláních, v nichž se využívají informační a komunikační technologie. Své znalosti umí dobře uplatnit při řešení standardních problémů ve výrobě, obchodu a službách, v oblastech státní správy a samosprávy. Jsou schopni prakticky využít své znalosti při realizaci vlastního podnikatelského záměru a provozu vlastní firmy. O jejich dobré připravenosti pro praxi svědčí i zveřejněné výzkumy o míře nezaměstnanosti absolventů vysokých škol, kde u absolventů PEF je dlouhodobě jedna z nejnižších hodnot (1,4 % - poslední údaj - HN ze dne 19. 2. 2016).

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 25.2.2029

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 8.11.2024, 17.1.2025, 18.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 11. 2024, 17. - 18. 1. 2025 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska

Obsah přijímaček:
Bc. IP motivační video, životopis, esej, interview, ostatní programy v ČJ test matematika, cizí jazyk (AJ/NJ). Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-programy/r-7484-bakalarske-studium/r-7625-systemove-inzenyrstvi-syi

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta
Telefon: 224 382 360
Web: http://www.pef.czu.cz/cs/
E-mail: bernikova@pef.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7026-informace-pro-studenty/r-8473-poplatky-za-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/