Agricultural Engineering (B0811A370001)

Studijní program: Agricultural Engineering (B0811A370001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní technické, zemědělské obory, technické a IT obory, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Agricultural Engineering is a three year bachelor study program taught in English. The first two years of study demonstrates theoretical basis in agricultural technology which enables students to undertake further study in technical and biological sciences. The last year of study is focused on the practical application of the theoretical knowledge. The selection of undergraduate thesis allows students to specialize in a specific area of interest such as biological systems engineering. Graduates of the Agricultural Engineering study program can utilize their knowledge by the application of engineering principles to the solution of agricultural problems. Erasmus exchange students at BSc. level can enrol for one or two semesters.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 28.1.2024

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 22.3.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska, https://dod.czu.cz/cs

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. a) matematika a fyzika pro studijní programy: - Zemědělská technika - Silniční a městská automobilová doprava - Technologická zařízení staveb (pro obě specializace) - Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu - Inženýrství údržby b) matematika a cizí jazyk pro studijní program: - Obchod a podnikání s technikou Cizí jazyk je volitelný – anglický jazyk nebo německý jazyk. Uchazeč vyznačí zvolený jazyk při vyplňování přihlášky ke studiu. c) matematika, fyzika a anglický jazyk pro studijní program: - Agricultural Engineering. Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.tf.czu.cz/cs/r-7127-uchazeci-o-studium/r-7578-visual-uchazec-o-studium/vyhlaseni-podminek-prijimaciho-rizeni-v-akademickem-roce-202.html

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta
Telefon: 224 384 216
Web: www.tf.czu.cz
E-mail: jiroutkoval@tf.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/