Technika zemědělských technologických systémů (P0811D370001)

Vysoké školy>Česká zemědělská univerzita v Praze>Technická fakulta>Technika zemědělských technologických systémů

Studijní program: Technika zemědělských technologických systémů (P0811D370001)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: ostatní technické, zemědělské obory, technické a IT obory, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Cílem studijního programu Technika zemědělských technologických systémů je výchova absolventů zaměřených na zemědělskou techniku, schopných samostatné vědecké práce. Absolventi budou schopni se orientovat v oblasti inteligentního zemědělství (smart farming), představující aplikaci nejmodernějších informačních a komunikačních technologií do zemědělství, jako např. IoT (Inetrnet of Things), sensory s vysokou přesností snímající široké spektrum pro následné rozhodování důležitých fyzikálních vlastností rostlin nebo půdy, inteligentní elektronicky ovládané pohony schopné okamžitě reagovat na zadané povely, přesné systémy určování zeměpisné polohy, geografické informační systémy. Studium tak bude naplněno zejména technickými experimenty, zaměřenými na získávání fyzikálních vlastností rostlin nebo půdy, dále aplikací nových senzorů pro potřeby aktuálních požadavků rostlinné výroby, zpracováním velkého množství dat z různých senzorů, bezpilotních prostředků nebo družicových snímků či vývojem autonomních robotických systémů pro potřeby rostlinné výroby.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 28.1.2029

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 22.3.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska, https://dod.czu.cz/cs

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta
Telefon: 224 384 216
Web: www.tf.czu.cz
E-mail: jiroutkoval@tf.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/