Ochrana a využívání přírodních zdrojů (N0712A330001)

Studijní program: Ochrana a využívání přírodních zdrojů (N0712A330001)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: zemědělské obory, ekologické

Náplň programu/oboru:
Obor je zaměřen na hodnocení, plánování a řízení činností spojených s využíváním přírodních zdrojů a jednotlivých složek biosféry. Studenti získají teoretické a praktické znalosti o kvalitě a ochraně ovzduší, o typech půd a jejich vlastnostech i ochraně půdy, o zdrojích, kvalitě a ochraně povrchových i podzemních vod a vlivech jednotlivých jmenovaných složek na produkci biomasy. Znalosti jednotlivých složek biosféry poskytují základ pro zvládnutí problematiky využívání obnovitelných zdrojů energie, pro energetické využívání odpadů i pro aplikaci práva regulujícího činnosti v životním prostředí.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 9.3.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska, https://dod.czu.cz/cs

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty

Pozn. k přijímačkám: Bc. VA 6. 6., 2. kolo 14. - 18. 6. 2024, ostatní programy 6. - 7. 6., 10. - 13. 6. 2024, 2. kolo 23. - 26. 7. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty

Pozn. k přihláškám: Bc. do 31. 3. 2024, prodlouženo do 15. 4. 2024, 2. kolo 14. 7. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Telefon: 224 384 668
Web: http://www.af.czu.cz/cs/
E-mail: vozenilkova@af.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/