Vodní hospodářství (B0888A160002)

Studijní program: Vodní hospodářství (B0888A160002)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Praha. Absolventi oboru „Vodního hospodářství“ získají potřebnou kvalifikaci pro revitalizacivodních zdrojů v poškozené krajině, návrhy malých vodních nádrží a úpravy poškozených malých vodních toků. Dále jsou svým zaměřením orientováni na řešení problémů v oblastech vodárenství, stokování a trvale udržitelné využívání vodních zdrojů v urbanizovaných povodí. Absolventi oboru, po absolvování príslušného navazujího magisterského oboru, získají řádnou průpravu potřebnou pro další personální rozvoj směřující k získání autorizačního oprávnění v oboru vodního hospodářství.Dále budou připraveni pro působení ve veřejné sféře, především na vodoprávních úřadech, ale též v rámci dalších dotčených oborů všech stupňů státní správy a samosprávy. Kvalifikace studentů zahrne veškeré vodohospodářské, ekonomické, ekologické, krajinářské, právní i sociální aspekty oboru.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 13.10.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska, https://dod.czu.cz/cs

Obsah přijímaček:
Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti https://www.fzp.czu.cz/cs/r-7098-uchazeci-o-studium

Pozn. k přijímačkám: Bc. 17. - 21. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty www.fzp.czu.cz

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 14. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty www.fzp.czu.cz

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
Telefon: 224 383 765
Web: http://www.fzp.czu.cz
E-mail: berankovar@fzp.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/