Prostorové vědy v životním prostředí (N0532A330038)

Studijní program: Prostorové vědy v životním prostředí (N0532A330038)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: stavebnictví, ekologické

Náplň programu/oboru:
Prostorové vědy (Spatial sciences) spojují GIS, dálkový průzkum Země a pokročilé prostorové modelování. Prostorové vědy v životním prostředí cílí na využití prostorových dat, algoritmů a souvisejících technologií k odhalení vztahů mezi člověkem a živou i neživou přírodou. Na fakultě se zabýváme zejména biodiverzitou, vodou a suchem a tvorbou krajiny adaptované na klimatické extrémy. Na katedře Prostorových věd se k tomu díváme na přírodu a krajinu pomocí prostorových dat (ať už z družic a dronů či pozemního mapování) a prostorového modelování tak, abychom pomohli tvůrcům rozhodnutí v praxi i přispěli vědeckému poznání. Přijďte nám s tím pomoci, odborníků s interdisciplinárním nadhledem je málo a praxe i věda vás potřebuje.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 7.6.2026

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska, https://dod.czu.cz/cs

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty www.fzp.czu.cz

Pozn. k přijímačkám: Bc. 17. - 21. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty www.fzp.czu.cz

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 14. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty www.fzp.czu.cz

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
Telefon: 224 383 765
Web: http://www.fzp.czu.cz
E-mail: berankovar@fzp.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/