Environmental Geosciences (N0532A330008)

Studijní program: Environmental Geosciences (N0532A330008)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní technické, ekologické

Náplň programu/oboru:
Environmental Geosciences graduates will gain the necessary theoretical and practical knowledge of Earth sciences, specifically in the field of geology, environmental geochemistry (e.g., environmental contamination), environmental hydrogeology and paleoecology (e.g., global climate development). During their studies, students will gain experience with modern analytical procedures and will attend practical courses and workshops. Environmental Geosciences are currently at the forefront of many scientific disciplines and have an important practical outcome as well. The understanding of pollutants’ behaviour in various environmental compartments, remediation of contaminated sites and evolution of ecosystems in the Earth’s history are just a few examples of the topics covered by the programme. The laboratories at the Faculty of Environmental Sciences are equipped with high-end instrumentation for advanced specialized methods used in environmental geochemistry, such as speciation and specialized isotope analyses. These techniques are currently fast emerging and crucial in the developing fields of Environmental Geochemistry and Biogeochemistry. The graduates can then be employed at many institutions dealing with nature protection and remediation (e.g., remediation companies, governmental agencies, regional authorities, etc.). Selected graduates can also continue their studies and research in a number of doctoral programmes.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 17.12.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska, https://dod.czu.cz/cs

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty www.fzp.czu.cz

Pozn. k přijímačkám: Bc. 17. - 21. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty www.fzp.czu.cz

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 14. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty www.fzp.czu.cz

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
Telefon: 224 383 765
Web: http://www.fzp.czu.cz
E-mail: berankovar@fzp.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/