Dřevařské inženýrství (N0722A160002)

Studijní program: Dřevařské inženýrství (N0722A160002)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
Program je vytvořen pro budoucí zaměstnance a majitele dřevařských firem orientovaných na zpracování dřeva, navrhování a tvorbu konstrukcí interiérových prvků a stavebně truhlářskou výrobu na české i mezinárodní úrovni. Zahrnuje disciplíny umožňující absolventům přímý vstup do praxe. Absolventi magisterského programu Dřevařské inženýrství obdrží akademický titul Ing. a podávají si přihlášky na některý z oborů doktorského studia nebo odcházejí do praxe, kde se uplatňují zejména jako: - majitelé či management firem v oblasti dřevařství, obchodu se dřevem a dřevařskými komoditami; - zaměstnanci vědecko-výzkumných (univerzity, výzkumné ústavy v ČR i zahraničí) a testovacích institucí, zabezpečujících potřebné certifikáty pro uplatnění výrobků na českém trhu; - pracovníci v předvýrobní (skladování, sortimentace, ochrana dřevní suroviny, úprava vlastností dřeva, nejrůznější dřevařské technologie) a výrobní (velkoplošné konstrukční materiály, nábytkářství či např. interiérový design) fázi zpracování dřeva.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 30.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska, https://dod.czu.cz/cs

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024, Lesnictví bez přijímacích zkoušek. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 19. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Telefon: 224 383 710
Web: http://www.fld.czu.cz/cs/
E-mail: infoprihlasky@fld.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/