Dřevařství - 2 specializace (B0722A160002)

Studijní program: Dřevařství (B0722A160002)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
Specializace Zpracování dřeva, Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu. Specializace Zpracování dřeva: Tříleté studium je zaměřeno na získání ucelených znalostí v oblasti zpracování dřeva, technologií pro jeho zpracování a následného využití dřeva ve výrobcích. Kromě teoretické výuky studium zahrnuje i řadu terénních cvičení. Absolventi bakalářského studia oboru Dřevařství obdrží akademický titul Bc. a podávají si přihlášky na některé z příbuzných oborů navazujícího magisterského studia (zejména na Dřevařské inženýrství nebo Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva) či odcházejí do praxe, kde se uplatňují ve výrobní, řídicí a samostatné podnikatelské činnosti v oblasti zpracování dřeva a navazujících výrob. Uplatnění najdou obzvláště jako ekonomičtí odborníci, administrativní a obchodní pracovníci v oblasti dřevařství, obchodu se dřevem a dřevařskými komoditami, ale i v dalších odvětvích hospodářství. Specializace PDNP: Program vzdělává v oblasti ekonomiky a managementu v dřevařském, dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu. Přestavuje tak specifický pohled, v němž se prolínají technické a ekonomické aspekty průmyslového odvětví využití a zpracování dřeva. Studenti získávají manažerské a ekonomické dovednosti v oblasti související s nákupem dřevní suroviny, jejím zpracováním, výrobou komodit ze dřeva (včetně dřevostaveb, nábytku aj.) a následným prodejem výrobků na trhu. Absolventi bakalářského studia programu Dřevařství, specializace Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu obdrží akademický titul Bc. a podávají si přihlášky na některé z příbuzných oborů navazujícího magisterského studia (zejména na Dřevařské inženýrství nebo Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva) či odcházejí do praxe, kde se uplatňují zejména v oblastech: - výrobní, řídicí a samostatná podnikatelská činnost v oblasti zpracování dřeva; - výroba velkoplošných konstrukčních materiálů, výroba nábytku či např. výroba hudebních nástrojů; - ekonomičtí odborníci v oblasti dřevařství, ale i v dalších odvětvích hospodářství.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 30.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska, https://dod.czu.cz/cs

Termíny přijímaček: 10.6.2024

Obsah přijímaček:
PZ z matematiky, možnost prominutí. Bližší informace https://www.fld.czu.cz/cs/r-6825-studium/r-7523-prijimaci-rizeni/r-9045-bakalarske-prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024, Lesnictví bez přijímacích zkoušek. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://www.fld.czu.cz/cs/r-6825-studium/r-7523-prijimaci-rizeni/r-9045-bakalarske-prijimaci-rizeni

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, prodlouženo do 19. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Telefon: 224 383 710
Web: http://www.fld.czu.cz/cs/
E-mail: infoprihlasky@fld.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/