Sustainable Rural Development (P0888D370001)

Studijní program: Sustainable Rural Development (P0888D370001)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: zemědělské obory, ekologické

Náplň programu/oboru:
Doktorský studijní program Sustainable Rural Development se zabývá oblastí venkovských technologií a ekonomiky včetně vzdělávacích procesů pro venkovské obyvatelstvo, tj. socioekonomickými vazbami mezi přírodními zdroji a lidmi, vlivem ekonomických jevů na zemědělství a rozvoj venkova, chováním producentů a spotřebitelů v souvislosti se zemědělstvím a využíváním přírodních zdrojů, charakteristikou faremních systémů a jejich vlivem na rozvoj venkova, venkovským inženýrstvím (včetně mechanizace), přírodními zdroji - obnovitelnými energiemi, alternativními rostlinnými a živočišnými zdroji, zpracovatelskými technologiemi se zvláštním zaměřením na potravinářské technologie a zpracování biomasy (zpracování, skladování a využití), environmentálním inženýrstvím v oblasti zemědělské a zpracovatelské výroby a její použití ve venkovských oblastech. Program je charakteristický interdisciplinárními přístupy, které vytvářejí předpoklady pro úspěšnou aplikaci vědeckých výsledků v praxi, zejména při řešení projektů zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v oblastech tropů a subtropů.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 17.12.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 8.11.2024, 17.1.2025, 18.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 11. 2024, 17. - 18. 1. 2025 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024, 2. kolo 19. - 23. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 15. 7. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta tropického zemědělství
Telefon: 224 382 164
Web: http://www.ftz.czu.cz/
E-mail: vlkovav@ftz.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7256-informace-pro-studenty/r-7933-poplatky-za-studium/r-8006-poplatky-za-delsi-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/