Inovativní podnikání (B0413P050009)

Studijní program: Inovativní podnikání (B0413P050009)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
Profesně zaměřený bakalářský studijní program Inovativní podnikání je určen studentům se zájmem o podnikání, marketing, osobní rozvoj, týmovou spolupráci a leadership. Způsob vzdělávání vychází z finského vzdělávacího konceptu Tiimi Akatemia® (Team Academy®), který existuje již od roku 1993 a je rozšířen nejen po celém Finsku, ale také v Estonsku, Litvě, Nizozemí, Velké Británii, Švýcarsku, Španělsku, Maďarsku, severní a jižní Americe, Africe a Číně. Studenti jednotlivých vzdělávacích subjektů založených na konceptu a filosofii Team Academy® vytvářejí mezinárodní komunitu, v rámci které si vyměňují zkušenosti realizací společných projektů. Studium je zaměřeno na profesní přípravu podnikatelů v excelentním výukovém prostředí učící se organizace. V průběhu studia jsou využívány například tyto vzdělávací přístupy: „experiential learning“, „learning by doing“, „exploratory learning“, „action learning“, „team learning“, „learning organisation“, „team coaching“, „self-managed learning“, „learning as holistics“ a další. Na začátku studia studenti ve studijní skupině zakládají společný podnik* a tak od počátku studia řídí v týmu svůj reálný subjekt v prostředí skutečných konkurentů, zákazníků a reálných financí. Vlastní zkušeností tak získávají znalosti z uceleného cyklu podnikání od problematiky založení podniku, přes všechny jeho finanční, ekonomické, personální, produktové, marketingové, obchodní a jiné aspekty, až po strategická rozhodnutí o budoucím směřování podniku. Studenti v týmech realizují různé typy projektů pro externí zákazníky. Pro každý projekt studenti vytvoří speciální projektovou skupinu složenou z různých členů majících odlišné dovednosti a znalosti potřebné pro splnění cíle projektu. Studium je podpořeno týmovými kouči a odborníky z praxe.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 28.4.2023

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024 https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7703-uredni-deska, https://dod.czu.cz/cs

Termíny přijímaček: 10.6.2024

Obsah přijímaček:
Bc. IP motivační video, životopis, esej, interview, ostatní programy v ČJ test matematika, cizí jazyk (AJ/NJ). Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-programy/r-7484-bakalarske-studium/r-14543-inovativni-podnikani-ip

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta
Telefon: 224 382 360
Web: http://www.pef.czu.cz/cs/
E-mail: bernikova@pef.czu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7026-informace-pro-studenty/r-8473-poplatky-za-studium

Koleje: http://www.kam.czu.cz/cs/

Menza: http://www.kam.czu.cz/cs/