Integrální bezpečnost (P0732D260029)

Studijní program: Integrální bezpečnost (P0732D260029)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: stavebnictví

Náplň programu/oboru:
Stavebnictví čelí řadě výzev, mezi které patří například bezpečnost osob a budov, snižování spotřeby energie a surovin z neobnovitelných zdrojů omezování emisí škodlivin jak při výrobě stavebních materiálů a výstavbě, tak i při následném užívání staveb, opravy a údržba chátrající infrastruktury či zachování architektonického dědictví pro budoucí generace. V reakci na tyto výzvy dochází k významnému vědeckému pokroku v oblastech poznání a modelování komplexních multifyzikálních a sociálních procesů. Hlavním cílem programu Integrální bezpečnost je vychovávat kvalifikované odborníky, kteří budou schopni zmíněné a nově vyvstávající výzvy identifikovat a vyvíjet pro ně adekvátní řešení v oblasti bezpečnosti s využitím nejmodernějších vědeckých poznatků a metod.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.7.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 25. 11. 2023, 27. 1. 2024 https://www.fsv.cvut.cz/den-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 4. - 6. 6. 2024, 2. kolo 3. 9. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Přihlášky do bakalářského studia do 31. 3. 2024, 2. kolo 31. 7. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty. https://web.fsv.cvut.cz/

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Telefon: 224 358 768
Web: http://www.fsv.cvut.cz
E-mail: uchazec@fsv.cvut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 33 300 Kč (Architektura a stavitelství 45 400 Kč); podrobnosti https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#akreditovane-programy

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/