Pedagogika volného času (B0922P190001)

Studijní program: Pedagogika volného času (B0922P190001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika

Náplň programu/oboru:
Absolvent bakalářského studia získá vědomosti a dovednosti umožňující podílet se na plánování a realizaci zájmových činností s různě diverzifikovanou skupinou dětí a mládeže (případně dospělých, resp. seniorů – dle vlastní volby prohlubujících specializací), schopnost reflektovat hodnotová východiska pedagogického jednání. Je rovněž schopen realizovat jednoduché výzkumné sondy, které mu poskytují zpětnou vazbu o pedagogické praxi (např. akční a evaluační výzkum apod.). Z hlediska Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání spadá studijní program Vychovatelství a obor Pedagogika volného času do oblasti tzv. neučitelské pedagogiky. Je to obor, který má poslání teoreticko-metodologické, empiricko-výzkumné a praktické. V tomto ohledu je součástí studia Pedagogiky volného času: příprava teoretického charakteru, zejm. v oblasti pedagogiky a psychologie, dále také v oborech neodlučně spjatých s posláním Teologické fakulty, tj. s východisky filosofické a teologické antropologie a etiky, z nichž vyrůstá hodnotový rámec rozvoje osobnosti budoucích pedagogů; příprava metodicko-výzkumná ústící v povinné zpracování bakalářské práce; příprava metodicko-praktická propojující teoretický základ s předměty metodických specializací (estetická výchova, zážitková osobnostní výchova, Filozofie pro děti a reflexe náboženských hodnot ve výchově) a předměty „profesní orientace“ podle zájmu a dalšího směřování studenta.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 14.12.2029

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.tf.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Termíny přijímaček: 3.6.2024

Obsah přijímaček:
Písemný test. Rámcový obsah písemné přijímací zkoušky: Písemný test studijních předpokladů zjišťující schopnost uchazeče porozumět odbornému textu, doplněný o otázky všeobecného přehledu. Všeobecným přehledem se rozumí orientace uchazeče v otázkách aktuálního společenského (politického, ekonomického a kulturního) dění a v otázkách souvisejících s možnostmi využívání volného času (kultura, sport, cestování, média, hobby apod.). Stručný autorský text reflektující vztah uchazeče k oboru. Tento text uchazeči píší bezprostředně po absolvování testu dle zadání, které obdrží zároveň se zadáním písemného testu. Podrobnosti https://www.tf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. F, T, R bez přijímací zkoušky, SCHP, PVČ 3. - 7. 6. 2024, 2. kolo SCHP 22. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 31. 7. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta
Telefon: 389 033 504
Web: http://www.tf.jcu.cz/
E-mail: studijni@tf.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 14 320 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2019/r_394_popl_za_studium_19_20.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/