Průmyslové dědictví (P0731D010003)

Studijní program: Průmyslové dědictví (P0731D010003)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: stavebnictví, ostatní humanitní

Náplň programu/oboru:
Program je formován s cílem vyškolit odborníky pro péči o průmyslové dědictví na území ČR, které je součástí evropské industriální paměti. Vysvětlí způsoby jeho evidence, hodnocení a kategorizace i hledání možností jeho záchrany včetně forem nového využití. Součástí programu je i aktuální téma tzv. průmyslových úhorů (brownfields), průmyslem znehodnocených a posléze opuštěných ploch. Náplň programu přesahuje i do nezbytných témat sociologických, environmentálních i témat industriální archeologie. Uplatnění: Absolvent doktorského studia bude hluboce erudovaným inženýrem, s komplexními znalostmi architektonické a konstrukční tvorby, historických a teoretických kořenů architektury a urbanizmu.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.6.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 25. 11. 2023, 27. 1. 2024 https://www.fsv.cvut.cz/den-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 4. - 6. 6. 2024, 2. kolo 3. 9. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Přihlášky do bakalářského studia do 31. 3. 2024, 2. kolo 31. 7. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty. https://web.fsv.cvut.cz/

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Telefon: 224 358 768
Web: http://www.fsv.cvut.cz
E-mail: uchazec@fsv.cvut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 33 300 Kč (Architektura a stavitelství 45 400 Kč); podrobnosti https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#akreditovane-programy

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/