Integrální bezpečnost staveb (N0732A260031)

Studijní program: Integrální bezpečnost staveb (N0732A260031)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 1,5

Zaměření: stavebnictví

Náplň programu/oboru:
Magisterský studijní obor Integrální bezpečnost staveb tvoří v rámci magisterského studijního programu Stavební inženýrství druhý stupeň vysokoškolského studia vycházející z doporučení Boloňské deklarace. Obor je zaměřen na bezpečnost staveb s důrazem na požární problematiku. Absolvent tří semestrů magisterského studia si při zaměření na požární prevenci prohloubí potřebné znalosti z oboru výstavby pozemních staveb a požární bezpečnosti staveb v takovém rozsahu, aby mohl působit jako odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany podle §11 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně. Dosažené vzdělání mu umožní odbornou činnost v oblasti požární ochrany a v orgánech státní správy. Při zaměření na požární management získá potřebné informace z oboru požární ochrany, aby mohl působit v soukromém sektoru nebo v hasičském záchranném sboru podle §72 zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně. Kromě akcentu na požární bezpečnost budov bude profil absolventa doplněn o znalosti a dovednosti v oblasti rizik havárií na životní prostředí, na udržitelný rozvoj, na energeticky úspornou výstavu včetně rizik ve finanční řízení, investování a pojišťování.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 15.4.2030

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 30.11.2024, 27.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 30. 11. 2024, 27. 1. 2025 https://www.fsv.cvut.cz/den-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 4. - 6. 6. 2024, 2. kolo 3. 9. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Přihlášky do bakalářského studia do 31. 3. 2024, 2. kolo 31. 7. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty. https://web.fsv.cvut.cz/

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Telefon: 224 358 768
Web: http://www.fsv.cvut.cz
E-mail: uchazec@fsv.cvut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 33 300 Kč (Architektura a stavitelství 45 400 Kč); podrobnosti https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#akreditovane-programy

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/