VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Provoz a řízení letecké dopravy (N1041A040010)

Studijní program: Provoz a řízení letecké dopravy (N1041A040010)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: Technické

Náplň programu/oboru:
Studium je zaměřeno na výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků především pro vyšší řídící funkce v civilním letectví České republiky. Náplň studia navazuje na bakalářské studium (především oboru Letecká doprava) a plní kvalifikační poţadavky, které jsou nově vytvářeny a sjednocovány pro státy EU a jsou zakotveny v předpisech vydávaných sdruţenými leteckými úřady JAA a Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví EASA i dalšími orgány EU. Po získání plného členství České republiky ve Sdruţených evropských leteckých úřadech mají absolventi moţnost uplatnění v mnoha dalších evropských státech. Znalosti získané v bakalářském studiu jsou prohloubeny teoreticko-informačními a manaţersko-ekonomickými předměty (mající celofakultní charakter). Dále jsou zde oborové předměty, jejichţ cílem je dát absolventům znalosti umoţňující další rozvoj oboru. Uţší zaměření studentů je v rámci projektu a s projektem souvisejícím výběrem povinně volitelných předmětů. Absolvent získá teoretické znalosti odpovídající magisterskému studiu v oblasti dopravy. Studium je zaměřeno jednak na teoretické předměty, průpravné předměty, manaţersko-ekonomické předměty, humanitní předměty a oborové předměty. Všichni absolventi musí mít dobré znalosti obecné i odborné angličtiny. Studium je zaměřeno na dokonalé poznávání problematiky civilní letecké dopravy, seznámení s problematikou letišť a moderními trendy rozvoje letišť, seznámení se systémy zabezpečení a řízení letového provozu. Absolventi se musí dobře orientovat v problematice provozu a ekonomiky letecké dopravy. Pozornost je věnována problematice údrţby letadel, bezpečnosti a jakosti a kvality v civilním letectví. Absolventi získají teoretické znalosti potřebné pro další rozvoj oboru. Absolventi najdou uplatnění v řadě středních a vedoucích provozních, technických a ekonomických funkcí v oblasti letecké dopravy. Jsou schopni zastávat odpovědná místa na střední a vyšší řídící úrovni u leteckých dopravců (především České aerolinie, Travel service a jiní), mohou zastávat řídící funkce u provozovatelů mezinárodních letišť (Letiště Praha, Ostrava, Brno atd.), u poskytovatelů sluţeb pro letecké dopravce (Řízení letového provozu ČR, Hendlingové společnosti atd.) anebo kontrolní funkce na Úřadě pro civilní letectví ČR nebo Odboru pro civilní letectví MD ČR. V důsledku sjednocení předpisové základny pro oblast civilního letectví v EU mají absolventi moţnost uplatnění v mnoha dalších evropských státech.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.11.2026


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: Praha 25. 11. 2022 a 3. 2. 2023, Děčín 24. 1. 2023 https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/dny-otevrenych-dveri.html

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. Praha 1. - 23. 6. 2023, Děčín bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2023. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Provoz a řízení letecké dopravyFakulta dopravníČeské vysoké učení technické v PrazePorovnat

Kontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní
Telefon: 224 359 503
Web: http://www.fd.cvut.cz
E-mail: vicenova@fd.cvut.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 45 400 Kč; podrobnosti https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#akreditovane-programy

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit