Technologie údržby letadel (B0716A040001)

Studijní program: Technologie údržby letadel (B0716A040001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: doprava, ostatní technické

Náplň programu/oboru:
Absolvent tříletého bakalářského studia ve studijním programu Technologie údržby letadel získá titul Bc. a uplatní se zejména jako odborně zdatný, výkonný pracovník v leteckém provozu. Absolvent je rovněž připraven ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Provoz a řízení letecké dopravy, ale i dalších provozně technologických studijních programech. Absolvent prokazuje v odpovídající šíři a hloubce znalosti technologie údržby letadel, stavby letadel a jejich systémů, legislativních a dalších relevantních odborných disciplín. Rovněž prokazuje znalosti metod sběru a analýzy a prezentace různých typů dat, charakterizujících významné letecko-provozní ukazatele. Absolvent umí v odpovídající šíři a míře samostatně analyzovat a řešit problémy se schopností využívat technické postupy a metody typické pro tuto odbornou oblast. Absolvent je dále schopen se orientovat v projektové, technické, strategické či koncepční dokumentaci leteckých dopravních a provozních systémů, tyto dokumenty využívat a v přiměřeném rozsahu je rovněž tvořit. Absolvent se uplatní také ve veřejné sféře jako pracovník na různých úrovních státní správy na pozicích týkajících se technické části leteckého provozu. Dále se uplatní v komerční sféře jako výkonný či koncepční pracovník v oblastech plánování, návrhu, vývoje, provozu, servisu či prodeje dopravních technologií a služeb, ale rovněž na pozicích výkonného managementu zajišťujícího řídicí, koncepční a strategické činnosti v leteckém provozu.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 25.2.2027

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: Praha 24. 11. 2023 a 2. 2. 2024, Děčín 22. 1. 2024 https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/dny-otevrenych-dveri.html

Termíny přijímaček: 26.8.2024

Obsah přijímaček:
Uchazeči, kteří vykonali společnou (státní) část maturitní zkoušky, nekonají písemnou zkoušku. Výsledný počet bodů je stanoven na základě výsledků maturitní zkoušky se zohledněním volby maturitní zkoušky z předmětů matematika a fyzika. Uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku nejpozději v roce 2010, nebo ji vykonali v zahraničí, případně na zahraniční škole s působností v ČR, konají písemnou zkoušku z matematiky. Výsledný počet bodů je stanoven na základě hodnocení této písemné zkoušky. Podrobnosti https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni.html#prijimaci-kriteria

Pozn. k přijímačkám: Bc. Praha 3. - 28. 6. 2024, 2. kolo 26. 8. - 13. 9. 2024, Děčín bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/zpravy-o-prijimacim-rizeni.html

Termín přihlášek: 9.8.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo studium Praha 9. 8., studium Děčín 25. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní
Telefon: 224 359 503
Web: http://www.fd.cvut.cz
E-mail: vicenova@fd.cvut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 45 400 Kč; podrobnosti https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#akreditovane-programy

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/