Dopravní systémy a technika (P1041D040003)

Studijní program: Dopravní systémy a technika (P1041D040003)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: doprava, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Základní charakteristikou doktorského studia ve studijním programu Dopravní systémy a technika je oborová návaznost s možností dotvářet ve volitelné části studijního bloku užší odborné zaměření. Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost doktorandů, a to zejména v těchto oblastech: •Dopravní infrastruktura a provoz •Bezpečnosti a spolehlivost dopravních systémů •Prvky a soustavy vozidel •Rozvoj dopravní telematiky •Dopravní systémy ve městě a v krajině, vlivy na životní prostředí •Mobilita a bezpečnost člověka v dopravním procesu Program je orientován tak, aby student měl možnost prohloubit svoje teoretické vědomosti pro svoji konkrétní vědeckou práci při řešení vědeckovýzkumných úkolů pod vedením školitele. Studenti jsou připravování na řešení složitých analytických a rozhodovacích procesů v oblasti dopravních systémů a techniky na současné úrovni poznání.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.2.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: Praha 24. 11. 2023 a 2. 2. 2024, Děčín 22. 1. 2024 https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/dny-otevrenych-dveri.html

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. Praha 3. - 28. 6. 2024, Děčín bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní
Telefon: 224 359 503
Web: http://www.fd.cvut.cz
E-mail: vicenova@fd.cvut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 45 400 Kč; podrobnosti https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#akreditovane-programy

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/