Inteligentní dopravní systémy (P1041D040011)

Studijní program: Inteligentní dopravní systémy (P1041D040011)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: doprava

Náplň programu/oboru:
Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost doktorandů, a to zejména v oblastech jako jsou:− Dopravní telematika− Inteligentní dopravní systémy− Telekomunikační systémy−Telematika− Využití prostředků satelitní komunikace a globálních navigačních systémů−Řízení dopravy, řídicí systémy−Bezpečnost a spolehlivost dopravních systémů− Informatika, pokročilé metody zpracování dat, databáze−Informatická bezpečnost−Interakce člověk-stroj v oblastech dopravních systémů− Moderní mobilita, systémy pro podporu autonomní jízdy. Program je orientován tak, aby student měl možnost prohloubit teoretické vědomosti pro konkrétní vědeckou práci při řešení vědeckovýzkumných úkolů pod vedením školitele. Studenti jsou připravování na řešení složitých analytických a rozhodovacích procesů v oblasti dopravních systémů a techniky na současné úrovni poznání.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 20.10.2025

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: Praha 24. 11. 2023 a 2. 2. 2024, Děčín 22. 1. 2024 https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/dny-otevrenych-dveri.html

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. Praha 3. - 28. 6. 2024, 2. kolo 26. 8. - 13. 9. 2024, Děčín bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo studium Praha 9. 8., studium Děčín 25. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní
Telefon: 224 359 503
Web: http://www.fd.cvut.cz
E-mail: vicenova@fd.cvut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 45 400 Kč; podrobnosti https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#akreditovane-programy

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/