Fyzikální a materiálové inženýrství (P0732D260006)

Studijní program: Fyzikální a materiálové inženýrství (P0732D260006)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: stavebnictví

Náplň programu/oboru:
Obor je zaměřen na orientaci v základním výzkumu v oblasti vývoje, stanovení a v hodnocení užitných vlastností moderních i klasických materiálů. Aplikace směřují především na oblasti stavebních materiálů. Výzkum v oblasti kompozitních materiálů má širší uplatnění. Obor disponuje řadou zdatných školitelů s vysokou mezinárodní reputací a s vysokým indexem. Témata zadávaných disertačních prací jsou z oblastí trvanlivosti, využití druhotných surovin, vývoje multifunkčních materiálů a materiálů se speciálními vlastnostmi. Pokrývají tak celou oblast materiálového inženýrství. Konkrétně se jedná o experimentální a teoretickou analýzu přenosu a akumulace tepla, vlhkosti a chemických látek ve stavebních materiálech, metodiku řízeného a optimálního návrhu stavebních materiálů a jejich vícevrstvých systémů a testování, hodnocení a ovlivňování funkčních vlastností stavebních materiálů a jejich systémů za různých podmínek od vědeckých laboratoří po dokončené stavební konstrukce. Aktivity pokrývají širokou škálu stavebních materiálů od malt, sáder, betonů a cihel až po izolační materiály, tmely a kompozitní materiály a jejich povrchové úpravy. Uplatnění: Absolvent oboru Fyzikální a materiálové inženýrství je vyhledávaným odborníkem nejen v akademické sféře, nýbrž i ve stavebním průmyslu a ve výrobě stavebních hmot. Snadno získává pozice postdoc na zahraničních pracovištích.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.6.2029

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 30.11.2024, 27.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 30. 11. 2024, 27. 1. 2025 https://www.fsv.cvut.cz/den-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 4. - 6. 6. 2024, 2. kolo 3. 9. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Přihlášky do bakalářského studia do 31. 3. 2024, 2. kolo 31. 7. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty. https://web.fsv.cvut.cz/

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Telefon: 224 358 768
Web: http://www.fsv.cvut.cz
E-mail: uchazec@fsv.cvut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 33 300 Kč (Architektura a stavitelství 45 400 Kč); podrobnosti https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia#akreditovane-programy

Koleje: http://www.suz.cvut.cz/

Menza: http://www.suz.cvut.cz/