Výzkum a teorie audiovize (P0211D310001)

Studijní program: Výzkum a teorie audiovize (P0211D310001)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: umělecké obory, ostatní humanitní, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Doktorský studijní program Výzkum a teorie audiovize se orientuje na původní výzkum v oblasti audiovize – tedy v oblasti filmu, televize, fotografie, galerijních, internetových či interaktivních forem audiovize. Cílem studia je rovněž zkoumat a rozvíjet oborovou pedagogickou praxi a propojovat výzkum a reflexi s uměleckou prací. Vlivem kontaktu s praktickým prostředím audiovize doktorské studium na FAMU nabízí nadstandardní možnosti orientovat se na současná, spíše nežli historická témata, a rozvíjet základní i aplikovaný vědecký výzkum zaměřený specificky na reflexi a analýzu audiovizuální tvorby a jejích institucionálních, ekonomických, estetických či kulturních podmínek. Svým důrazem na analýzu a výzkum audiovizuální tvorby se odlišuje od ryze teoretických doktorských oborů, které mají své zázemí na filosofických či humanitně orientovaných fakultách českých univerzit.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 28.1.2031

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 19. 5. a 20. 10. 2023, 17. 5. 2024 https://www.famu.cz/cs/studuji/harmonogramy-rozvrhy-predmety/harmonogram-skolniho-roku/

Obsah přijímaček:
Informace k navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. První kolo přijímacího řízení proběhne formou hodnocení domácích uměleckých prací bez účasti uchazeče prosinec 2023 nebo leden 2024, 2. a 3. kolo prezenčně leden 2024 dle programu, nově akreditovaný program Konzervování a restaurování fotografie 1. kolo hodnocení prací bez účasti uchazeče 5. 9. 2023, 2. kolo prezenčně 15. 9. 2023. Informace pro navazující magisterské a doktorské studium naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 6. 11. 2023, Fotografie 30. 11. 2023, nově akreditovaný program Konzervování a restaurování fotografie, informace pro navazující magisterské a doktorské studium naleznete na stránkách fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta
Telefon: 234 244 311
Web: http://www.famu.cz/
E-mail: famu@famu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok poplatek za delší studium, podle § 58 odst. 3 zákona a čl. 20 Statutu AMU, 17572,- Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vynosy-rektora/

Koleje: http://www.amu.cz/cs/amu/organizacni-struktura/kolej-a-ucebni-stredisko/, http://www.amu.cz/cs/amu/organizacni-struktura/ubytovaci-zarizeni/ubytovaci-zarizeni-amu/

Menza: http://www.famu.cz/pro-studenty/koleje-a-menzy/menzy-v-centru-prahy/