Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (N0114A300091)

Vysoké školy>Univerzita Karlova>Pedagogická fakulta>Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy

Studijní program: Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (N0114A300091)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: pedagogika , jazyky, humanitní a společenské obory, pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Studijní program navazuje na bakalářský studijní program Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání. Navazující magisterský studijní program Francouzský jazyk, literatura a didaktika FJ se zaměřuje na rozvíjení a prohloubení odbornosti, jejíž základy byly získány v bakalářském studijním programu. Lingvistické a literárněvědné disciplíny, provázené obecně i oborově didaktickými předměty, doplňují jazykové a literárněvědné kompetence i studentův historický vhled v oboru románských studií. Didaktika tohoto programu směřuje k integraci oborové teorie a praxe, což se projevuje v komplexním přístupu a pohledu na výuku cizího jazyka obecně a francouzštiny zvláště. Přednášky i semináře, jejichž součástí jsou aktivizující výukové metody, sebereflexe a reflexe odborných i didaktických kompetencí, zejména schopnosti transformovat potřebné podoblasti a stupně odbornosti do výuky, probíhají zásadně ve francouzském jazyce. Studijní kurikulum magisterského studia vyžaduje větší míru autonomie a samostudia a směřuje k vyšší specializaci studenta – budoucího učitele, eventuálně umožní jeho další orientaci na doktorská studia. Nová akreditace v souladu s kreditovým systémem ETC a nepřímými formami kontroly studia pomocí ICT posiluje význam nepřímé výuky a samostudia, tedy studentovu osobní zodpovědnost za péči o evropské duchovní dědictví a za vlastní intelektuální a osobnostní, etický vklad do procesu jeho odborného i lidského zrání.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 22.4.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 13. 12. 2023, 30. 1. 2024 https://pedf.cuni.cz/PEDF-1281.html

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. 6. - 18. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Telefon: 221 900 261
Web: http://www.pedf.cuni.cz
E-mail: uchazec@pedf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 24 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html