Učitelství ruského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (N0114A300098)

Vysoká škola>Univerzita Karlova>Pedagogická fakulta>Učitelství ruského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy

Studijní program: Učitelství ruského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (N0114A300098)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: pedagogika , jazyky, humanitní a společenské obory, pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Cílem studijního programu je poskytnout jeho absolventům ucelené magisterské vzdělání, které je připraví pro profesi učitele ruského jazyka na 2. stupni základní školy, v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a na všech typech středních škol. Studijní program respektuje vyváženost kognitivní, didaktické a pedagogicko-psychologické složky přípravy, přičemž v souladu se standardy učitelské přípravy MŠMT bezprostředně navazuje na bakalářský studijní program Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání ve všech lingvistických, literárněvědných i lingvodidaktických disciplínách. Student je veden ke komplexnímu chápání ruského jazykového systému na všech jeho úrovních, přičemž pozornost je věnována zejména stylistické a pragmatické rovině. Literárněvědná složka studia rozšiřuje již získané poznatky a vede k rozvoji dovednosti recepce různých druhů textů. Studenti jsou v průběhu studia vedeni k reflexi jednotlivých aspektů cizojazyčné výuky se zřetelem k češtině jako mateřskému jazyku žáků, jsou seznamováni s moderními trendy ve výuce. Výuka všech lingvodidaktických předmětů je úzce propojena s jednotlivými druhy praxí.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 22.4.2025

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 13. 12. 2023, 30. 1. 2024 https://pedf.cuni.cz/PEDF-1281.html

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. 6. - 18. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Telefon: 221 900 261
Web: http://www.pedf.cuni.cz
E-mail: uchazec@pedf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 24 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html