Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy (N0114A300122)

Vysoká škola>Univerzita Karlova>Pedagogická fakulta>Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy

Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy (N0114A300122)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: pedagogika , sport, pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Navazující magisterské studium učitelství tělesné výchovy je logickým pokračováním bakalářského stupně vysokoškolského vzdělání oboru tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání. Základním cílem studia je všestranně připravit studenty pro povolání učitele tělesné výchovy na základních a středních školách. Oborová příprava pro učitelství tělesné výchovy – v porovnání s bakalářským stupněm, který byl zaměřen více na rozvoj praktických dovedností a schopností, včetně metodických a organizačních – sleduje v povinných i nepovinných předmětech výrazný přesun těžiště k didaktice školní tělesné výchovy a k didaktikám jednotlivých sportovních odvětví. Skupina teoretických disciplín se opírá zejména o teorii tělesné kultury, filozofické aspekty tělesné kultury, sportovní trénink mládeže a další. V povinných i povinně volitelných předmětech jsou zařazeny i disciplíny, které zároveň s didaktickými aspekty sledují i další rozvoj pohybových schopností, dovedností a tedy i (zdravotně orientované) tělesné zdatnosti studentů. Studenti jsou některými předměty připravováni i na práci s žáky vyžadujícími zvláštní péči. Absolvent je schopen realizovat výuku tělesné výchovy dle potřeb žáků vyžadujících výuku diferencovanou. Studenti procházejí výukou disciplín pedagogicko-psychologické přípravy, včetně několika podob praxe. Uvedený systém předmětů vytváří pro studenty předpoklad k absolvování rigorózního řízení či úspěšnému zapojení i do doktorského studia v některém z oborů kinantropologie.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 1.9.2025

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 13. 12. 2023, 30. 1. 2024 https://pedf.cuni.cz/PEDF-1281.html

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. 6. - 18. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Telefon: 221 900 261
Web: http://www.pedf.cuni.cz
E-mail: uchazec@pedf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 24 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html