Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy (N0114A300099)

Vysoká škola>Univerzita Karlova>Pedagogická fakulta>Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy

Studijní program: Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy (N0114A300099)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: pedagogika , biomedicína a zdravotnické obory, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví, pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Studijní program navazuje na bakalářský studijní program Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání. Studium je primárně zaměřeno na utváření oborových, pedagogicko-psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí pro vykonávání profese učitele výchovy ke zdraví na základních a středních školách a pro další edukační nebo koordinační aktivity v oblasti podpory zdraví. Vedle prohlubování odborného vědního základu (navazujícího na obsah bakalářského stupně) je kladen důraz na didaktiku výchovy ke zdraví a na aplikaci odborných a didaktických kompetencí v pedagogické praxi. V programu studia jsou rozvíjeny pedagogicko-psychologické a oborově didaktické kompetence studentů souběžně tak, aby došlo k úzké provázanosti složek studia v rovině teoretické i praktické. Dominantou navazujícího magisterského studia je studium oborové didaktiky výchovy ke zdraví, které svou koncepcí umožňuje organické propojení oboru s pedagogicko-psychologickými disciplínami i s vlastní pedagogickou praxí. Zvláštní pozornost je věnována tvorbě edukačních programů, neboť jedním z cílů studia je připravit učitele výchovy ke zdraví, který bude způsobilý odborně působit též v mezirezortních projektech podpory a ochrany zdraví.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.5.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 13. 12. 2023, 30. 1. 2024 https://pedf.cuni.cz/PEDF-1281.html

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. 6. - 18. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Telefon: 221 900 261
Web: http://www.pedf.cuni.cz
E-mail: uchazec@pedf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 24 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html