Učitelství pro 1. stupeň základní školy (M0113A300005)

Vysoké školy>Univerzita Karlova>Pedagogická fakulta>Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Studijní program: Učitelství pro 1. stupeň základní školy (M0113A300005)

Typ studia: Magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 5

Zaměření: pedagogika , pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Cílem studia je připravit motivované, samostatné a angažované učitele pro 1. stupeň ZŠ. Vybavit je, vzhledem ke specifice oboru, širokým spektrem klíčových profesních znalostí, dovedností a kompetencí nezbytných pro profesionální vstup do profese, řízení učebních procesů žáků v podmínkách společného vzdělávání, týmovou práci a pro jejich další profesní rozvoj. Cílem je vést studenty k reflektivnímu, badatelskému přístupu k učitelské profesi a ke každodenní pedagogické praxi. Těžiště studia leží v pedagogicko-psychologické a oborově didaktické složce přípravy včetně gradačního systému reflektovaných pedagogických praxí. Učební plán zahrnuje také předměty, které poskytují odborný základ širokého spektra jednotlivých vyučovacích předmětů na 1. stupni základní školy. Studenti mají ve studijním programu v souladu s rámcovými požadavky prostor pro tvorbu závěrečné práce, která má teoretickou a empirickou část. Důležitou složkou studia je volba hlubšího zaměření studenta na jednu z výchov nebo cizí jazyk. Toto zaměření je tvořeno strukturovaným souborem provázaných studijních předmětů, které umožní studentům individuální profilaci a hlubší studium ve zvolené oblasti. Studium zvoleného zaměření je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Uchazeč o přijetí do magisterského studia oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ by měl být připraven na specifikum tohoto studia, orientovaného mimo jiné na výchovy. Při přijímacím řízení uchazeč sice neabsolvuje talentové zkoušky z hudební, tělesné, výtvarné výchovy, avšak v případě přijetí by měl počítat s faktem, že tyto disciplíny, vyžadující speciální dovednosti, bude v rámci své profesní přípravy studovat. Mimo jiné bude muset v rámci studia hudební výchovy zvládnout základy hry na klavír. Kombinovaná forma studia kód 0113TA30A291

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 20.6.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 13. 12. 2023, 30. 1. 2024 https://pedf.cuni.cz/PEDF-1281.html

Termíny přijímaček: 6.6.2024

Obsah přijímaček:
Přijímací zkouška je jednokolová a tvoří ji písemný test. Vyjma poznatkových otázek text zahrnuje i schopnost porozumět odbornému textu a interpretovat ho v kontextu didaktických (pedagogických) situací. Kromě testových položek založených výhradně na doporučených odborných publikacích (40 otázek) je část testových položek (10 otázek) zaměřena na porozumění jednoduchému odbornému textu v angličtině. Za každou úspěšně zodpovězenou otázku je přidělen 1 bod. Test má 50 otázek. Celkem max. 50 b. Podrobnosti https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=30581 Za každou úspěšně zodpovězenou otázku je přidělen 1 bod. Test má 50 otázek. Celkem max. 50 b.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. 6. - 18. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://pedf.cuni.cz/PEDF-2784.html

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Telefon: 221 900 261
Web: http://www.pedf.cuni.cz
E-mail: uchazec@pedf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 24 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html