Organická chemie (N0531A130024)

Studijní program: Organická chemie (N0531A130024)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: chemie, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
V rámci magisterského studijního programu Organická chemie získávají studenti základní i pokročilé informace a praktické dovednosti především v oblasti syntézy organických sloučenin jak klasickými tak i moderními progresivními metodami. Náležitá teoretická i praktická příprava probíhá i v oboru interpretace struktur i složitých organických molekul za využití instrumentálních technik. Pozornost je věnována i fyzikálně-chemickým aspektům organických reakcí, jejich mechanismům a rovněž biologickým účinkům organických látek či jejich výskytu v přírodě. Studium, které je koncipováno jako komplexní příprava v oboru s uplatněním jak ve výzkumné sféře tak i komerčních oblastech zabývajících se produkcí a využitím organických sloučenin, je zakončeno státní závěrečnou zkouškou pokrývající pokročilé poznatky z organické chemie a oborů s ní bezprostředně souvisejících. Absolvent magisterského programu v oboru organická chemie disponuje především pokročilými znalostmi organické syntézy, mechanismů organických reakcí, stanovení struktury organických sloučenin a instrumentálních separačních metod. Nezanedbatelné jsou i poznatky z oblasti chemie přírodních látek, organické fyzikální chemie, organické analýzy a chemické informatiky. Absolvent nalézá uplatnění jak na pracovištích základního a aplikovaného výzkumu, tak i v lékařských, farmaceutických či ekologických laboratořích nebo v technologické praxi.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 19.6.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 19. a 20. 1. 2024 https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/studium-na-prf/dny-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 221 951 155
Web: http://www.natur.cuni.cz
E-mail: prihlaska@natur.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok Biochemie, Chemie, Chemie a fyzika materiálů, Medicinální chemie, Speciální chemicko-biologické obory 43 500 Kč, Bioinformatika, Biologie, Evoluční biologie, Geobiologie, Geologie, Geotechnologie, Hydrologie a hydrogeologie, Vědy o Zemi 35 000 Kč, ostatní Bc. programy/obory 29 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/

Menza: http://kam.cuni.cz/