Klinická a toxikologická analýza (B0531A130027)

Studijní program: Klinická a toxikologická analýza (B0531A130027)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, chemie, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Základním cílem oboru je příprava laboratorních pracovníků, kteří kompetentně obsadí prostor mezi středoškolsky vzdělanými techniky, provádějícími rutinní práci a absolventy magisterského a postgraduálního studia, kteří řídí práci laboratoří, vyvíjejí a ověřují nové analytické přístupy. Absolvent získává také titul CHEMISTRY EUROBACHELOR. Absolventi bakalářského studijního oboru Klinická a toxikologická analýza se uplatňují především v laboratořích, výrobních linkách a kontrolních odděleních průmyslových podniků, úřadů a orgánů státní správy. Jsou připraveni řídit práci jednotlivých techniků,výzkumných, produkčních a aministrativních skupin za podmínek dobré laboratorní praxe. Jsou schopni vybírat vhodné známé postupy pro dané aplikace, případně je modifikovat pro konkrétní účely.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.5.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 19. a 20. 1. 2024 https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/studium-na-prf/dny-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Jednokolová písemná formou testu z předmětu Chemie. Test přijímací zkoušky je v českém jazyce. Test je hodnocen maximálně 100 body. Podrobnosti a možnosti prominutí https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=30914

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 221 951 155
Web: http://www.natur.cuni.cz
E-mail: prihlaska@natur.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok Biochemie, Chemie, Chemie a fyzika materiálů, Medicinální chemie, Speciální chemicko-biologické obory 43 500 Kč, Bioinformatika, Biologie, Evoluční biologie, Geobiologie, Geologie, Geotechnologie, Hydrologie a hydrogeologie, Vědy o Zemi 35 000 Kč, ostatní Bc. programy/obory 29 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/

Menza: http://kam.cuni.cz/