Zoologie (P0511D030026)

Studijní program: Zoologie (P0511D030026)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: ostatní přírodovědné, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Taxonomie, fylogenetika, rozšíření, morfologie živočichů se speciálním zaměřením na jednotlivé skupiny bezobratlých a obratlovců. Doktorské studium zoologie je soustředěno na doktorský projekt, který pojednává pro obor aktuální tématiku a musí být konceptuálně i metodologicky konsistentní. Záměrem je vést studenty k samostatné výzkumné práci, schopnosti formulovat a řešit vědecké problémy a zvláště pak publikovat shromážděné výsledky. Absolventi jsou schopni pracovat ve výzkumu, publikovat výsledky v mezinárodních časopisech a přednášet na vysokých školách. Nacházejí uplatnění ve vědeckých, výzkumných a vysokoškolských pracovištích v zoologii a příbuzných oborech, dále v organizacích zabývajících se ochranou přírody, muzeích, zoologických zahradách a aplikovaném výzkumu.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 23.10.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 19. a 20. 1. 2024 https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/studium-na-prf/dny-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. - 14. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 221 951 155
Web: http://www.natur.cuni.cz
E-mail: prihlaska@natur.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok Biochemie, Chemie, Chemie a fyzika materiálů, Medicinální chemie, Speciální chemicko-biologické obory 43 500 Kč, Bioinformatika, Biologie, Evoluční biologie, Geobiologie, Geologie, Geotechnologie, Hydrologie a hydrogeologie, Vědy o Zemi 35 000 Kč, ostatní Bc. programy/obory 29 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/

Menza: http://kam.cuni.cz/